Celostna oskrba stanovalcev

Opis projekta celostna oskrba stanovalcev

Projekt s Fakulteto za socialno delo Univerze v Ljubljani- Skupna izhodišča za celostno oskrbo stanovalcev Doma Petra Uzarja Tržič

To je pilotni projekt, ki smo se ga lotili, da bi s sodobnimi koncepti in inovativnimi pristopi izboljšali način dela in skrb za stanovalce. S projektom smo pričeli na oddelku, kjer bivajo osebe z demenco. V projekt so vključene različne enote našega doma. Skupaj iščemo rešitve ter spoznavamo demenco, odkrivamo vire moči stanovalcev, iščemo poti za vključevanje svojcev v življenje v domu in poskušamo najti ideje, kako čim bolj prilagoditi prostor življenju naših stanovalcev.
Zasnovo projekta sta leta 2015 začeli snovati dr. Jana Mali, profesorica na Fakulteti za socialno delo in dr. Anamarija Kejžar, direktorica doma. Glede na našo kulturo, znanja in našo vizijo, smo se v okviru delovne skupine osredotočili na večjo individualno obravnavo stanovalcev, s poudarkom na stanovalcih z demenco.
Na delovnih srečanjih smo po sklopih obravnavali naslednja vprašanja:

Demenca
– Kaj je demenca, razvoj, preventiva, obravnava
– Koncept dela
– pravni okviri dela
– odpravljanje varovanega oddelka

Ohranjanje lastne aktivnosti v domu
– načrtovanje življenja v domu, vloga socialne oskrbe
– ohranjanje aktivnosti stanovalcev
– vključevanje svojcev v aktivnosti
– vključevanje stanovalcev v odločitve

Program celostne oskrbe
– načrtovanje in priprava programa celostne oskrbe, sodelovanje ZNO in socialna oskrba
– individualizacija
– zagovorništvo
– predstavitev programa celostne oskrbe

Predviden zaključek projekta in seznanitev vseh z rezultati projekta je september 2016.
Zavedamo se, da bomo največji napredek dosegli ravno v dobrem poznavanju želja in potreb stanovalcev, individualni obravnavi, dobri komunikaciji s svojci in okolico doma.

DSC_0685

Skip to content