Predstavitev Doma

Predstavitev Doma Petra Uzarja Tržič

Poslovna vizitka

O Domu Petra Uzarja Tržič

Dom Petra Uzarja Tržič je splošni javni socialno varstveni zavod, ki leži v zibelki gora Zelenice, Kriške gore, Dobrče in se z dolino odpira proti Kranju in Bledu. Prvi uporabniki so v njem našli svoj dom aprila leta 1980. Dom ima danes 180 stanovalcev, katerim z veliko spoštovanja in prijaznostjo nudimo socialno oskrbo in zdravstveno nego strokovno usposobljeni delavci.

Pri svojem delu sledimo sodobnim strokovnim usmeritvam, delamo po načelih trajnostnega razvoja doma in stalnega izboljševanja kakovosti.

Edinstvena lega, ki omogoča stanovalcem obisk mesta ali izlet v naravo, je dodatna prednost našega doma.

Slika zaposlenih iz zraka

Enota Naklo

 

Od 1. 1. 2021 smo v upravljanje prevzeli Enoto Naklo, kjer biva 53 stanovalcev. Dom je prav tako lociran v osrčju narave in gora, poleg tega pa se ponaša z eno in dvoposteljnimi sobami z lastnimi sanitarijami, ki se uvrščajo v nadstandard.

Vizija, poslanstvo in naše vrednote

V domu nudimo sočutno oskrbo in v uporabnika usmerjene storitve za zadovoljitev njegovih potreb.

Zavezani smo odličnosti skozi upoštevanje visokih standardov, vzajemnemu spoštovanju vseh, stalnemu usposabljanju in trajnostnemu razvoju doma.

Naše delo temelji na vrednotah, kot so:

  • prijaznost,
  • zaupanje,
  • strokovnost,
  • toplina,
  • sprejemanje in
  • poštenost.

Zavedamo se, da je skrb za dobro počutje stanovalcev in drugih uporabnikov naša skupna skrb in da smo lahko dobri le, če znamo usklajeno dobro delati.

Poslovna vizitka

Ustanovitelj: Republika Slovenija
Ime doma: DOM PETRA UZARJA
Sedež doma: Ročevnica 58, 4290 TRŽIČ
Davčna številka: SI71142649
Transakcijski račun: 01100-6030269261
Telefonska številka: 04 / 598 03 00

Dom Petra Uzarja Tržič

Dom Petra Uzarja Naklo

Slika zaposlenih iz zraka
Skip to content