Kako se prijavim v dom?

Vse potrebno za sprejem v dom

Za namestitev v Dom lahko zaprosijo državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju Republike Slovenije ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in so stari nad 65 let.

Slika vzdrževalca

Za sprejem v dom je potrebno vložiti:

1. Prošnjo

Prošnjo mora podpisati prosilec za sprejem lastnoročno. V kolikor tega zaradi slabega zdravstvenega stanja ni sposoben, jo lahko podpiše zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, ki mora predložiti pooblastilo ali odločbo o skrbništvu.

Prošnja Pooblastilo

 

2. Mnenje o zdravstvenem stanju

Za uveljavljanje pravice do socialno varstvene storitve (staro največ 1 mesec)

Obrazec:

Prošnjo pošljite na naslov:

Dom Petra Uzarja

Ročevnica 58

4290 Tržič

ali na e-mail naslov:  

sprejem.trzic@dputrzic.si

sprejem.naklo@dputrzic.si

ali pa jo osebno oddajte na recepciji Doma Petra Uzarja ali recepciji Enote Naklo.

Skip to content