Dejavnosti pred prihodom

Pred prihodom

V socialni službi Doma Petra Uzarja pomagamo, da je prehod iz domačega okolja v domsko okolje za starega človeka čim manj stresen. Vselej smo na voljo za pogovor, bodočim stanovalcem in svojcem posredujemo začetne informacije o postopku sprejema, o cenah, o življenju v domu, o hišnem redu, o postopkih urejanja plačila in o vsem drugem, kar jih zanima. Poleg zbiranja dokumentacije ohranjamo stik z bodočimi stanovalci in njihovimi svojci in jih obveščamo o prostih posteljah.

Slika vzdrževalca

Prihod v Dom Petra Uzarja

Na dan sprejema si vzamemo čas za novo sprejetega stanovalca. Seznanimo ga s strokovnimi delavci in pomagamo pri vključevanju v domsko življenje. Pripravimo dogovor o izvajanju storitve institucionalnega varstva, ki ga stanovalec sklene z domom. Radi poznamo svoje stanovalce, zato jih v prvih dnevih po sprejemu prosimo, da nam povejo kaj o sebi, o tem, kakšna je njihova življenjska zgodba, kaj so doma radi počeli, kaj pričakujejo od domskega življenja. Na podlagi zgodbe in želja ter potreb, ki jih ima stanovalec, v prvem mesecu njegovega bivanja pri nas pripravimo osebni (individualni) načrt, ki je vodilo pri našemu timskem delu. Osebni (individualni načrt) pogledamo skupaj s stanovalcem vsake pol leta. Namen je, da nam stanovalec pove, kaj je tiso, kar smo zmogli uresničiti in kaj je tisto, kar si še želi.

Vprašanja, predlogi, pripombe

 

Socialna služba ima odprta vrata za vsa vprašanja, predloge in pripombe, ki jih imajo naši stanovalci in njihovi svojci v času bivanja pri nas.

Pomoč in podpora

 

Socialna služba pomaga pri reševanju stisk in težav kot so denarne zadeve, prijava začasnega bivališča, urejanje skrbništva, za kar se povezuje z drugimi službami (CSD, ZPIZ, UE). 

Skip to content