Dnevno varstvo v Enoti Naklo

Postopek za prijavo v dnevno varstvo

Dnevno varstvo je oblika institucionalnega varstva, namenjena posameznikom, ki še ne potrebujejo celodnevne, stacionarne oskrbe in si želijo oziroma potrebujejo pomoč, nadzor ali organizirano obliko bivanja le za določeno število ur dnevno. Osnovni kriterij za vključitev oseb v dnevno varstvo je, da se uporabniki dnevno vračajo domov.

Glede na velikost doma je dnevno varstvo predvideno za tri do štiri uporabnike.

Postopek za sprejem v dnevno varstvo v Enoto Naklo je podoben, kot pri sprejemu v celodnevno varstvo doma. Prosilec pošlje prošnjo za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo na katero pripiše »dnevno varstvo«, prošnji pa priloži tudi mnenje o zdravstvenem stanju na predpisanem obrazcu. Prošnjo s priloženim zdravniškim mnenjem se lahko posreduje na spodnje načine.

Slika vzdrževalca

Za sprejem v dom je potrebno vložiti:

1. Prošnjo s pripisom »dnevno varstvo«

Prošnjo mora podpisati prosilec za sprejem lastnoročno. V kolikor tega zaradi slabega zdravstvenega stanja ni sposoben, jo lahko podpiše zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, ki mora predložiti pooblastilo ali odločbo o skrbništvu.

Prošnja Pooblastilo

 

2. Mnenje o zdravstvenem stanju

Za uveljavljanje pravice do socialno varstvene storitve (staro največ 1 mesec)

Obrazec:

Prošnjo pošljite na naslov:

Dom Petra Uzarja

Ročevnica 58

4290 Tržič

ALI na e-mail naslov:  sprejem.naklo@dputrzic.si

ALI pa jo osebno oddajte na recepciji Doma Petra Uzarja ali recepciji Enote Naklo.

Skip to content