E-QALIN

Certifikat kakovosti

O E-QALIN

V domu Petra Uzarja smo uspešno prestali presojo presojevalk iz podjetja QSocial, za ohranitev Certifikata kakovosti imenovanega E-Qalin. E-Qalin (European quality-improving learning) je vseevropski model upravljanja s kakovostjo v ustanovah socialnega varstva, katerega razvoj je v okviru sklada Leonardo da Vinci podprla Evropska skupnost. V začetni fazi je nastajal na področju domov za starejše in tekom let prešel na druga področja socialnovarstvenih storitev, z namenom dviga kakovosti storitev in življenja za uporabnike in njihove svojce, po drugi strani pa uspešno voditi ustanovo, kakovostne pogoje za delo zaposlenih in posledično večje zadovoljstvo vseh, ki v ustanovi živijo, delujejo oziroma se z njo kakorkoli povezujejo.

Certifikat s področja kakovosti omogoča ob osnovnem pomenu, potrditvi kakovosti dela, tudi primerljivost med ustanovami v Sloveniji in v širšem mednarodnem področju.

V Domu Petra Uzarja smo ponosni na delo svojih sodelavcev, ki svoje delo kakovostno in srčno opravljajo ter s tem lepšajo dneve našim stanovalcem.

Skip to content