Izjava dostopnosti

Izjava o dostopnosti

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA) ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava po zakonu, ki ureja javno naročanje.
Na spletni strani www.dpu.si so bile izvedene potrebne prilagoditve spletne strani v skladu z zakonom ZDSMA.

Stopnja skladnosti
Spletna stran www.dputrzic.si je delno skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Nekatere objavljene vsebine spletišča dpu.si ne izpolnjujejo vseh zahtev glede
dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Zaradi
nesorazmernega bremena za organ niso dostopna naslednja gradiva:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki (ceniki, obrazci za sprejem, obrazec za
  zdravniško mnenje, letna poročila, organigram, trajnostno poročilo, Katalog
  informacij javnega značaja, Pravilnik o kriterijih razvrščanja, hišni red,
  zahtevek za storitev pomoči na domu, obrazec za naročilo kosila na domu,
  zahteva za namenitev dela dohodnine, urniki aktivnosti, izvodi domske revije,
  vabilo za prostovoljce),
 • vse fotografije niso opremljene z opisi oziroma še nimajo alternativnega
  besedila.

Priprava izjave o dostopnosti

 • Izjava je bila pripravljena 27.06.2022
 • Izjava je bila nazadnje pregledana 19.05.2023

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informaciji ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive sprejemamo na naslov info@dputrzic.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

Izvršilni postopek

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko oddate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo.

Ministrstvo za javno upravo
Inšpektorat za javni sektor
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
e-naslov: gp.ijs@gov.si
Spletna stran: www.ijs.gov.si

Skip to content