Socialna služba

Socialna služba na enem mestu

Socialna služba skrbi za podporo pred sprejemom novih skrbovancev.

Slika vzdrževalca

Socialna služba skrbi za podporo pred sprejemom, ob sprejemu in cel čas bivanja v domu. Skrbi za lažji prehod osebe iz domačega okolja v domsko okolje, tako za oskrbovanca samega kot tudi za svojce, saj se oboji dostikrat soočajo s psihično stisko ob sprejemu. Na voljo je za pomoč tudi pri urejanju raznih težav, kot so recimo finančna stiska, urejanje skrbništva, sprememba začasnega prebivališča ipd.

Poleg naštetega, socialna služba skrbi tudi za izvajanje pomoči na domu naših oskrbovancev, ki bivajo v domačem okolju.

Lea Vuk,

mag. soc. del.

Socialna delavka za

Dom Petra Uzarja

Uradne ure

ponedeljek: 9.00-11.00

sreda: 9.00-12.00 in 13.00-14.00

petek: 9.00-12.00

051 337 818

lea.vuk@dputrzic.si

 

Aleksander Žarkovič,

univ. dipl. soc. del.

Socialni delavec za Enoto Naklo in za sprejem oseb z demenco (Tržič)

Uradne ure

ponedeljek: 9.00-11.00
sreda: 9.00-12.00 in 13.00-14.00
petek: 9.00-12.00

Osebni razgovori v Domu Petra Uzarja po predhodnem dogovoru.

041 661 579

aleksander.zarkovic@dputrzic.si

Romina Purič Kollmann,

univ. dipl. soc. del.

Koordinator pomoči na domu

Uradne ure

ponedeljek, torek, četrtek: od 8.00 do 11.00 in od 12.30 do 14.00 ure

sreda: od 8.00 do 11.00 in od 12.30 do 15.00 ure

petek: od 8.30 do 12.00 ure

030 600 166

romina.puric@dputrzic.si

Skip to content