ENOTA NAKLO

Opis doma v Naklem

Dom starejših občanov Naklo leži v občini Naklo. Občina Naklo je večinski lastnik zgradbe, ki jo je namensko zgradila za bivanje starejših občanov, ki zaradi starosti, bolezni in drugih vzrokov ne  morejo bivati v domačem okolju. Dejavnost institucionalnega varstva starejših oseb v DSO Naklo od 1. 1. 2021 dalje izvaja Dom Petra Uzarja v sodelovanju z Občino Naklo. Enota Naklo je edina dislocirana enota Doma Petra Uzarja. V Enoti Naklo je prostora za 53 stanovalcev, ki bivajo v eno oz. dvoposteljnih sobah z lastnimi sanitarijami in tuši. Enota Naklo ima svojo socialno službo in fizioterapijo. Kuhinja v enoti sodeluje s kuhinjo v Tržiču.

Novice in dogodki

 

Zaenkrat na voljo samo preko družabnega omrežja Facebook.

 

 

SPREJEM

 

Postopek za sprejem novih oskrbovancev je opisan na podstrani: Sprejem v dom

 

Kontakt – recepcija

 

04 27 72 540

051 324 677

Vodja enote

Valentina Brejc, dipl. m. s. 

051 356 645

valentina.brejc@dputrzic.si

V času odsotnosti nadomešča:

Simona Žen, dipl. m. s.

030 600 161

simona.zen@dputrzic.si

Socialni delavec

Uradne ure vsak četrtek: 14.00 – 15.00

041 661 579

lea.vuk@dputrzic.si

Oddaja vlog za sprejem v Enoto Naklo: sprejem.naklo@dputrzic.si

 

Animatorka

Mateja Matoh Vozelj

Fizioterapevt

David Đuran, dipl. fizio.

Kuhinja Naklo

Dežurna sestra

Ambulanta Naklo

Skip to content