Projekti

Pregled aktualnih projektov

V Domu Petra Uzarja smo zelo aktivni. Vključeni smo v mnogo projektov, katerih namen je izboljšati kakovost bivanja v domu, dvigniti raven dela ter poskrbeti tudi za zaposlene.

S projekti, ki se jih sami lotevamo, orjemo ledino v gerontologiji, poskušamo se približati staremu človeku, ga razumeti in ga upoštevati.

Slika vzdrževalca

Začasne namestitve

Namen projekta je izgradnja in vzpostavitev enote za začasne namestitve za osebe starejše od 65 let v občini Tržič, na način, da se rekonstruira obstoječi objekt Doma Petra Uzarja, da bo primeren za opravljanje tovrstne dejavnosti.

Rekonstrukcija prečne mansarde

Osnovni namen investicijskega projekta je izgradnja in vzpostavitev nove enote in prenova kuhinje, kar bo olajšalo poslovanje in organizacijo doma v primeru epidemije. V novem oddelku bo v primeru epidemij nalezljivih bolezni vzpostavljena rdeča cona za stanovalce, s tem se bo Dom Petra Uzarja laže soočal z morebitnimi epidemijami nalezljivih bolezni oz. raznimi drugimi bolezenskimi stanji, za katere je potrebna izolacija.

Arhiv projektov

V spodnjem sklopu se nahajajo projekti, ki smo jih že končali.

Mobilne enote

Prvotna zasnova projekta »NABAVA MOBILNIH NASTANITVENIH OZIROMA FILTRSKIH ENOT Z USTREZNO OPREMO«, s katero smo se prijavili na razpis, je obsegala sestavo modulov, postavljenih v dve nadstropji na lokaciji Doma Petra Uzarja v Tržiču. Glede na to, da na omenjeni lokaciji to ni bilo možno izvesti, smo zasnovo mobilnih enot spremenili in prestavili na lokacijo v Naklo, kjer deluje dislocirana enota – Enota Naklo.

Gerobus

Cilj projekta je bil povišati kakovost življenja, vzpostaviti zavedanje o dejavnikih tveganja, ter pomembnosti skrbi zase. Projekt je bil naemnjen predvsem starejšim in ostalim ranljivim skupinam na upravičenih območjih. Cilj projekta je bil motivirati starejše za aktivno in prijetno staranje, preko spodbujanja zdravega in aktivnega življenjskega sloga s pravim prehranjevanjem, primerno telesno aktivnostjo ter socialno interakcijo.

Celostna oskrba

To je bil pilotni projekt, ki smo se ga lotili, da bi s sodobnimi koncepti in inovativnimi pristopi izboljšali način dela in skrb za stanovalce. S projektom smo pričeli na oddelku oseb z demenco. V projekt so bili vključeni različni oddelki našega doma. Skupaj smo iskali rešitve ter spoznavali demenco, odkrivali vire moči stanovalcev, iskali poti za vključevanje svojcev in poskušali najti ideje, kako čim bolj prilagoditi prostor življenju naših stanovalcev.

Mreža za starejše

V občinah Tržič in Naklo je zelo uspešno potekal projekt »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše«. Naložbo sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

 

Skip to content