Uprava

Uprava na enem mestu

Uprava doma skrbi, da poslovanje doma deluje v skladu z zakoni in pravilniki. Stojijo za pomembnimi odločitvami na področju vodenja doma, kadrovanja in računovodenja. 

Slika vzdrževalca

Direktor Domen Rakovec

Upravo doma sestavljajo direktor doma, tajništvo, kadrovska in računovodska služba. Vsakodnevno strmijo k skupnemu cilju, ki je dobro in učinkovito vodenje doma ter njegov stalen razvoj, kar dokazujejo tudi razni pridobljeni projekti s sofinanciranjem iz evropskih sredstev.

Domen Rakovec

Direktor

Vojka Gruden

 Tajništvo

Neža Rogelj,

Maja Gruden

Kadrovska služba

Nataša Meglič

Vodja finančno računovodske službe

Anita Tarman

Obračun oskrbnin

Suzana Horvat

Obračun plač

Skip to content