Pogosta vprašanja in odgovori

Pogosta vprašanja in odgovori

Za Vas smo na enem mestu zbrali najpogostejša vprašanja in odgovore, ki se pojavljajo v zvezi z našim domom.

KAJ JE POTREBNO STORITI PRED SPREJEMOM V DOM?

Postopek se prične z vložitvijo prošnje za sprejem v institucionalno varstvo. Prošnja mora biti podpisana s strani vlagatelja, oziroma s strani zakonitega zastopnika. Prošnji je potrebno priložiti zdravniško mnenje, ki ne sme biti starejše kot mesec dni ter izjavo o plačilu oskrbnih stroškov (v kolikor je potrebno doplačilo s strani druge osebe). Ko prejmemo prošnjo jo obravnava Komisija za sprejem, premestitev in odpust. Popolne prošnje uvrstimo na čakalni seznam.

ALI LAHKO ISTOČASNO, KO VLOŽIMO PROŠNJO ZA SPREJEM V VAŠ DOM, PODAMO PROŠNJO TUDI V KAKŠEN DRUG DOM?

Seveda. Glede na dolge čakalne dobe, je priporočljivo vložiti prošnjo še v kakšen dom. S tem se poveča možnost sprejema. V primeru, da ste sprejeti v dom, je priporočljivo, da ostale domove obvestite, da prošnja ni več aktualna in da vas odstranijo iz čakalne liste.

KAKO JE POSKRBLJENO ZA ZDRAVSTVENO OSKRBO STANOVALCEV?

Ob sprejemu stanovalci dobijo možnost izbire osebnega zdravnika, ki deluje v naši domski ambulanti. Pomembno je, da v ambulanti osebnega zdravnika, ki ga je stanovalec obiskoval pred odhodom, uredite, da kartoteko pošljejo v našo domsko ambulanto. Pomembno je, da je kartoteka pri nas že ob sprejemu, saj lahko le tako novo sprejetemu stanovalcu nudimo ustrezno nego in določimo oskrbo. Zdravnik splošne medicine je prisoten ob ponedeljkih, sredah in petkih od 9.30 – 12.30, psihiatrinja pa enkrat mesečno.

KDAJ POTEKAJO OBISKI?

Obiski svojcev potekajo vse dni v tednu. Ob prihodu se obiskovalci na recepciji vpišejo v knjigo, kar nam omogoča spremljanje, kdo je prišel v dom.

KAKO IN KJE UREDIM ZAHTEVO ZA PRIZNANJE PRAVICE DO DODATKA ZA POMOČ IN POSTREŽBO (DPP)?

Po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je dodatek za pomoč in postrežbo pravica iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki ni odvisna od premoženjskih razmer upravičenca. Dodatek za pomoč in postrežbo je mesečni denarni prejemek, s katerim upravičenec poravnava stroške, nastale zaradi trajnih sprememb v zdravstvenem stanju, zaradi katerih ne more zadovoljevati osnovnih življenjskih potreb in zato nujno in stalno potrebuje tujo nego in pomoč.

Pridobitev pravice je pogojena z zakonsko določenim statusom osebe in mnenjem invalidske komisije ali drugega izvedenca zavoda, da je osebi za opravljanje osnovnih življenjskih potreb nujno potrebna stalna pomoč in postrežba drugega ali da gre za osebo, ki ji ta pravica po zakonu pripada zaradi določenih zdravstvenih okoliščin.

Zahtevo za priznanje pravice do dodatka za pomoč in postrežbo lahko poda osebni zdravnik zavarovanca (obrazec IZ1), upokojenec sam ali njegov zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec (obrazec ZPIZ 10340-1 Zahteva za priznanje pravice do invalidnine, dodatka za pomoč postrežbo, prištete dobe). Oba obrazca sta dostopna na spletni strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Mnenje o tem, ali je upravičencu potrebna stalna pomoč in postrežba za opravljanje vseh ali pa le večine osnovnih življenjskih potreb, če je slep ali slaboviden, ali mu je potrebno stalno nadzorstvo, ali da je zmožnost premikanja zmanjšana za najmanj 70  odstotkov, poda invalidska komisija ali drug izvedenec zavoda.

KATERE AKTIVNOSTI SO NA VOLJO STANOVALCEM?

Vsakodnevno organiziramo različne aktivnosti, ki jih beležimo v razporedu mesečnih aktivnosti, ki ga redno objavljamo na naši spletni strani. 

ALI IMATE VAROVANI ODDELEK? NA KAKŠNEM ODDELKU BIVAJO OSEBE Z DEMENCO?

Varovanega oddelka nimamo. Za dementne stanovalce imamo oddelek s povečanim osebnim spremljanjem (odprt oddelek za osebe z demenco). 

Nismo odgovorili na vaše vprašanje?

Kliknite na gumb in nam pošljite sporočilo na enega izmed možnih kontaktov.

Splošni naslov: info@dputrzic.si

Skip to content