Mobilne enote

Opis projekta mobilne enote

Kratek opis

Dom Petra Uzarja Tržič

Ročevnica 58

4290 Tržič

 

Ministrstvo za zdravje

Direktorat za dolgotrajno oskrbo

  1. Janez Praček

Štefanova ulica 5

1000 Ljubljana

 

Tržič, 18.10.2021

 

ZADEVA: KONČNO POROČILO ZA PROJEKT »NABAVA MOBILNIH NASTANITVENIH OZIROMA FILTRSKIH ENOT Z USTREZNO OPREMO«

 

Prvotna zasnova projekta »NABAVA MOBILNIH NASTANITVENIH OZIROMA FILTRSKIH ENOT Z USTREZNO OPREMO«, s katero smo se prijavili na vaš razpis, je obsegala sestavo modulov, postavljenih v dve nadstropji na lokaciji Doma Petra Uzarja v Tržiču. Glede na to, da na omenjeni lokaciji ni bilo možno pridobiti soglasja, in ker je bilo za pridobitev gradbenega dovoljenja predhodno potrebno urediti meje zavoda, smo po posvetu s predstavnikom Ministrstva za zdravja, g. Pračkom, zasnovo mobilnih enot spremenili in prestavili na lokacijo v Naklo, kjer deluje dislocirana enota DPU Tržič.

Po evidenčnem postopku zbiranja ponudb v mesecu juliju 2021 smo kot najugodnejšega ponudnika mobilnih enot izbrali podjetje IMGRAD CR d.o.o. iz Kranja. Mobilne filtrske enote so bile v Enoto Naklo dostavljene v mesecu septembru. Občina Naklo je kot lastnik zemljišča poskrbela za izkop in priklop na obstoječe inštalacije ter ostala pripravljalna dela. Mobilne filtrske enote v naravi predstavljajo štiri med seboj povezane posamezne enote (prilagojene bivalne enote), v katerih se poleg pisarne s kuhinjo in skupnega večnamenskega prostora nahajata še dve kopalnici in toaletna prostora (ločeno za zaposlene in uporabnike) ter vhodni in izhodni filter. Skupni prostor se lahko uporabi kot večja pisarna ali rdeča cona (kohortna izolacija) ali skladišče. V mobilne enote je nameščen prezračevalni sistem, tri klimatske naprave in trije oljni radiatorji. Za potrebe administracije in vodenja delovnega procesa je bil kupljen prenosni računalnik.

Uspešna izvedba projekta mobilno-filtrskih enot bo bistveno prispevala k boljši obravnavi stanovalcev v času epidemij.

 

Direktor: Domen Rakovec, univ. dipl. soc. del.

 

Skip to content